ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective medicine" — Słownik kolokacji angielskich

effective medicine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robiący wrażenie lek
  1. effective przymiotnik + medicine rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It has never been recommended as an effective medicine to be used for any purpose.

powered by  eTutor logo