ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
2. effective drug = lek skuteczny effective drug
3. effective therapy = skuteczna terapia effective therapy
4. effective dose = dawka czynna, dawka efektywna effective dose
  • The risk of experiencing this side effect can be reduced by using smaller, yet still effective doses.
  • The overall risk depends on the effective dose received over time.
  • The lowest effective dose is used to limit the risk of side effects.
  • The smallest possible effective dose should be used for this group of patients.
  • Therefore, an effective dose depends on the individual and the pain.
  • For some drugs, the effective dose is so much higher that it can be dangerous or even fatal.
  • When these medications are used long term, the lowest effective dose should be taken.
  • The sievert unit is used in the report of the effective dose.
  • Within the 120 km2, the effective dose would be up to 13 times greater.
  • With prescription drugs, one should only take the minimum effective dose.
5. effective intervention = skuteczna interwencja effective intervention
6. effective remedy = skuteczne lekarstwo effective remedy
8. effective medicine = robiący wrażenie lek effective medicine
9. effective antidote = robiące wrażenie antidotum effective antidote
10. effective cure = robiąca wrażenie metoda leczenia effective cure
11. effective dosage = skuteczne dawkowanie effective dosage
12. effective antibiotic = robiący wrażenie antybiotyk effective antibiotic
13. effective antidepressants = robiące wrażenie środki przeciwdepresyjne effective antidepressants
14. effective painkiller = robiący wrażenie środek przeciwbólowy effective painkiller
15. effective modality = skuteczna modalność effective modality
(6) mean, moment
Kolokacji: 2
(7) tool, instrument
Kolokacji: 2
(14) range, limit, scene, area
Kolokacji: 4
(16) form, aperture, route, course
Kolokacji: 4
(21) temperature, pressure
Kolokacji: 2
(24) approach, attack, fire
Kolokacji: 3
(25) rate, cost
Kolokacji: 2
(26) policy, argument, elimination
Kolokacji: 3
(30) vaccine, vaccination
Kolokacji: 2
(34) advocate, voice, spokesman
Kolokacji: 3
(35) mechanism, barrier
Kolokacji: 2
(45) model, theory, framework
Kolokacji: 3
(47) learning, transfer
Kolokacji: 2
(52) retirement, abolition
Kolokacji: 2
(53) catalyst, stimulus
Kolokacji: 2
(54) lobbyist, lobbying, lobby
Kolokacji: 3
(55) contraception, deployment
Kolokacji: 2
(57) counterattack, ambush
Kolokacji: 2
(58) insulator, insecticide
Kolokacji: 2
(59) predator, parenting
Kolokacji: 2
(60) boycott, protest
Kolokacji: 2
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.