ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective until" — Słownik kolokacji angielskich

effective until kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny do czasu gdy
  1. effective przymiotnik + until przyimek
    Luźna kolokacja

    The benefits provision will not become effective until next September.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo