"effective antidepressants" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robiące wrażenie środki przeciwdepresyjne
  1. effective przymiotnik + antidepressants rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Generic Antidepressants Are generics as effective as brand antidepressants?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo