"effective modality" — Słownik kolokacji angielskich

effective modality kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczna modalność
  1. effective przymiotnik + modality rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Repeated low-energy PSR treatment is an effective modality for improving dyspigmentation, smoothness, and skin laxity associated with photoaging.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo