ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective over" — Słownik kolokacji angielskich

effective over kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczny ponad
  1. effective przymiotnik + over przyimek
    Luźna kolokacja

    But in the European studies, the drug remained somewhat effective over time.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo