"effective" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

effective przymiotnik

effective + rzeczownik
Kolokacji: 308
effective way • effective treatment • effective use • effective strategy • effective method • effective mean • effective tool • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 58
  • After nearly three months, I had still not found an effective treatment for her.
  • We can't yet tell what will be the most effective treatment.
  • Or there is no effective treatment for a serious disease.
  • But it is too soon to say whether the new drug will be an effective treatment, he added.
  • When you get to hospital, highly effective treatment is waiting.
  • And most of them were - until well after effective treatment was established, in the 1940's.
  • Many patients may not receive effective treatment for their pain.
  • But medicine alone is not an effective treatment for low back pain.
  • No effective treatment is known for any of these disorders.
  • Is there some effective treatment I can buy over the counter?
2. effective drug = lek skuteczny effective drug
3. effective therapy = skuteczna terapia effective therapy
4. effective dose = dawka czynna, dawka efektywna effective dose
5. effective intervention = skuteczna interwencja effective intervention
6. effective remedy = skuteczne lekarstwo effective remedy
8. effective medicine = robiący wrażenie lek effective medicine
9. effective antidote = robiące wrażenie antidotum effective antidote
10. effective cure = robiąca wrażenie metoda leczenia effective cure
11. effective dosage = skuteczne dawkowanie effective dosage
12. effective antibiotic = robiący wrażenie antybiotyk effective antibiotic
13. effective antidepressants = robiące wrażenie środki przeciwdepresyjne effective antidepressants
14. effective painkiller = robiący wrażenie środek przeciwbólowy effective painkiller
15. effective modality = skuteczna modalność effective modality
(6) mean, moment
Kolokacji: 2
(7) tool, instrument
Kolokacji: 2
(14) range, limit, scene, area
Kolokacji: 4
(16) form, aperture, route, course
Kolokacji: 4
(21) temperature, pressure
Kolokacji: 2
(24) approach, attack, fire
Kolokacji: 3
(25) rate, cost
Kolokacji: 2
(26) policy, argument, elimination
Kolokacji: 3
(30) vaccine, vaccination
Kolokacji: 2
(34) advocate, voice, spokesman
Kolokacji: 3
(35) mechanism, barrier
Kolokacji: 2
(45) model, theory, framework
Kolokacji: 3
(47) learning, transfer
Kolokacji: 2
(52) retirement, abolition
Kolokacji: 2
(53) catalyst, stimulus
Kolokacji: 2
(54) lobbyist, lobbying, lobby
Kolokacji: 3
(55) contraception, deployment
Kolokacji: 2
(57) counterattack, ambush
Kolokacji: 2
(58) insulator, insecticide
Kolokacji: 2
(59) predator, parenting
Kolokacji: 2
(60) boycott, protest
Kolokacji: 2
czasownik + effective
Kolokacji: 13
prove effective • cost effective • become effective • make effective • consider effective • ...
przysłówek + effective
Kolokacji: 62
most effective • highly effective • particularly effective • extremely effective • effective immediately • equally effective • ...
effective + przyimek
Kolokacji: 18
effective against • effective in • effective at • effective for • effective with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.