ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"effective remedy" — Słownik kolokacji angielskich

effective remedy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skuteczne lekarstwo
  1. effective przymiotnik + remedy rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    An even more effective remedy came with the approach of the chief healer, whose presence made them fall back somewhat.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo