ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"resign effective" — Słownik kolokacji angielskich

resign effective kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rezygnować skuteczny
  1. resign czasownik + effective przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    I'd just like to say that if anyone wants to resign effective immediately, then I will accept it.

powered by  eTutor logo