"abruptly resign" — Słownik kolokacji angielskich

abruptly resign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nagle zrezygnuj
  1. resign czasownik + abruptly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He however abruptly resigned from the cabinet less that six month later.

powered by  eTutor logo