"later resign" — Słownik kolokacji angielskich

later resign kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): później zrezygnuj
  1. resign czasownik + later przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    However, he resigned from his position just a month later.

powered by  eTutor logo