"resign" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

resign czasownik

resign + rzeczownik
Kolokacji: 18
resign one's position • resign one's seat • resign one's post • resign one's commission • resign one's office • ...
czasownik + resign
Kolokacji: 17
forced to resign • threaten to resign • decide to resign • ask to resign • call to resign • ...
resign + przyimek
Kolokacji: 33
resign from • resign after • resign under • resign amid • resign following • ...
resign + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
abruptly resign • later resign • resign immediately • resign shortly • eventually resign • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. later resign = później zrezygnuj later resign
  • However, he resigned from his position just a month later.
  • He later resigned after having pressure put on him from high to do so.
  • He later resigned in 1957 to run for the Senate and won.
  • The police department later resigned as well along with the mayor.
  • He would later resign from the position on November 8, 2009.
  • However, he later resigned to take responsibility for this situation.
  • He returned at the second general election of 1910, only to resign again six years later.
  • The two men later resigned their seats on the company's board.
  • However, he later resigned from the party following differences with the leadership.
  • However, following a difference of opinion with the leader he later resigned from the party.
4. resign shortly = zrezygnuj wkrótce resign shortly
5. eventually resign = ostatecznie zrezygnuj eventually resign
9. finally resign = w końcu zrezygnuj finally resign
11. officially resign = oficjalnie zrezygnuj officially resign
12. resign effective = rezygnować skuteczny resign effective

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.