"resign" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

resign czasownik

resign + rzeczownik
Kolokacji: 18
resign one's position • resign one's seat • resign one's post • resign one's commission • resign one's office • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
3. resign one's post = odejść ze stanowiska, odejść z posady resign one's post
4. resign one's commission = złożyć rezygnację ze stopnia oficerskiego, wystąpić z wojska resign one's commission
5. resign one's office = rezygnować czyjś biuro resign one's office
6. resign one's job = rezygnować czyjś praca resign one's job
7. resign one's membership = zrezygnuj z członkostwa resign one's membership
czasownik + resign
Kolokacji: 17
forced to resign • threaten to resign • decide to resign • ask to resign • call to resign • ...
resign + przyimek
Kolokacji: 33
resign from • resign after • resign under • resign amid • resign following • ...
resign + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
abruptly resign • later resign • resign immediately • resign shortly • eventually resign • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.