"resign" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

resign czasownik

resign + rzeczownik
Kolokacji: 18
resign one's position • resign one's seat • resign one's post • resign one's commission • resign one's office • ...
czasownik + resign
Kolokacji: 17
forced to resign • threaten to resign • decide to resign • ask to resign • call to resign • ...
resign + przyimek
Kolokacji: 33
resign from • resign after • resign under • resign amid • resign following • ...
resign + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 24
abruptly resign • later resign • resign immediately • resign shortly • eventually resign • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.