"resign shortly" — Słownik kolokacji angielskich

resign shortly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrezygnuj wkrótce
  1. resign czasownik + shortly przysłówek
    Silna kolokacja

    He resigned along with the rest of the management team shortly afterwards.

powered by  eTutor logo