"begin shortly" — Słownik kolokacji angielskich

begin shortly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacznij wkrótce
  1. begin czasownik + shortly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Its use began shortly after 1900 and continued past 1950.

powered by  eTutor logo