"follow shortly" — Słownik kolokacji angielskich

follow shortly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nastąp wkrótce
  1. follow czasownik + shortly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    When the friend went to bed, Smith told him he would be following shortly.

powered by  eTutor logo