"arrive shortly" — Słownik kolokacji angielskich

arrive shortly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przybądź wkrótce
  1. arrive czasownik + shortly przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    The group arrived shortly at the mouth of the river.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo