"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
(2) clutch, clasp, hang, cling
Kolokacji: 7
1. hold to one's chest = wyznawać czyjś klatka piersiowa hold to one's chest
2. tap one's chest = stukać czyjś klatka piersiowa tap one's chest
3. hold against one's chest = przyciskać czyjś klatka piersiowa hold against one's chest
4. wear on one's chest = ciągnąć się czyjś klatka piersiowa wear on one's chest
5. cradle against one's chest = kołyska przeciwko czyjś klatka piersiowa cradle against one's chest
6. tap on the chest = stuknij w klatkę piersiową tap on the chest
7. hold across one's chest = trzymać wszerz czyjś klatka piersiowa hold across one's chest
  • The boy held the rifle across his chest as though presenting arms.
  • She still held the notebook, like a precious artifact, across her chest.
  • He held it across his chest and pointed it away from them.
  • He held the rifle at high port across his chest.
  • He held a rifle at the ready across his chest.
  • The tubular package was held at port arms across his chest.
  • Ford started to back away, the case held across his chest.
  • Instead of handing me his gun he held it across his chest.
  • He walked back to where Jesse stood and stopped, the shotgun held across his chest.
8. hold one's chest = trzymaj się za klatkę piersiową hold one's chest
9. cradle to one's chest = kołyska aby czyjś klatka piersiowa cradle to one's chest
10. use one's chest = używać czyjś klatka piersiowa use one's chest
11. apply to one's chest = stosować czyjś klatka piersiowa apply to one's chest
12. wear across one's chest = nosić wszerz czyjś klatka piersiowa wear across one's chest
(8) open, expose, get, leave
Kolokacji: 4
(10) puff, expand
Kolokacji: 2
(12) strap, pin
Kolokacji: 2
(13) thud, rumble
Kolokacji: 2
(15) protrude, thrust
Kolokacji: 2
(16) stab, run
Kolokacji: 2
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.