"chest compression" — Słownik kolokacji angielskich

chest compression kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kompresja klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + compression rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The duration of chest compression varied from less than 1 minute to 65 minutes.

    Podobne kolokacje: