PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"hold across one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymać wszerz czyjś klatka piersiowa
  1. hold czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The boy held the rifle across his chest as though presenting arms.

podobne do "hold across one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold across one's chest" po angielsku

idiom