"chest hurts" — Słownik kolokacji angielskich

chest hurts kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): krzywdy klatkie piersiowej
  1. chest rzeczownik + hurt czasownik
    Luźna kolokacja

    Oh my chest hurts so much every time I cough like that.

    Podobne kolokacje: