"cradle against one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kołyska przeciwko czyjś klatka piersiowa
  1. cradle czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He cradled me against his chest and kissed my forehead.