"furry chest" — Słownik kolokacji angielskich

furry chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): futerkowa klatka piersiowa
  1. furry przymiotnik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They continue to hold their cards close to their furry chests.

    Podobne kolokacje: