"tap one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

tap one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stukać czyjś klatka piersiowa
  1. tap czasownik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He tapped the young man's chest with his staff.