"tap one's shoulder" — Słownik kolokacji angielskich

tap one's shoulder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stukać czyjś ramię
  1. tap czasownik + shoulder rzeczownik
    Silna kolokacja

    His knuckles tapped her shoulder; then he went back inside.

podobne do "tap one's shoulder" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tap one's shoulder" po angielsku

inne