"tap one's fingers" — Słownik kolokacji angielskich

tap one's fingers kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stukać czyjś palce
  1. tap czasownik + finger rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He sat lost in thought, tapping his fingers on the table.