ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tap keys" — Słownik kolokacji angielskich

tap keys kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystaj klucze
  1. tap czasownik + key rzeczownik
    Silna kolokacja

    I put down my coffee and tapped keys, then I read the screen.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo