ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

key rzeczownik

rzeczownik + key
Kolokacji: 82
Florida Key • car key • Alicia Key • Jimmy Key • ignition key • skeleton key • master key • arrow key • room key • piano key • ...
key + czasownik
Kolokacji: 35
key indicates • Key says • key lies • key makes • key turns • ...
czasownik + key
Kolokacji: 42
tap keys • key is pressed • hold the key • turn the key • hand the keys • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 18
1. tap keys = wykorzystaj klucze tap keys
  • I put down my coffee and tapped keys, then I read the screen.
  • Without waiting for permission, he reached forward and began tapping keys on the communications board.
  • The comm officer on watch began tapping keys, but the voice continued, so he tried turning it down.
  • She swiveled the chair to face her terminal and began tapping keys.
  • Sewell tapped keys once more, then looked up at her.
  • Bill shrugged, then pulled out a calculator and started tapping keys.
  • He tapped keys, and the camera moved in on Sten.
  • The door whispered open behind him as he impatiently tapped keys.
  • Placing his hands on his board, he started to tap keys.
  • Her hands shook as she tapped keys to access his last message.
2. key is pressed = klawisz jest naciśnięty key is pressed
4. turn the key = przekręcać klucz (np. w stacyjce samochodu) turn the key
5. hand the keys = podaj klucze hand the keys
13. punch keys = klucze ciosu pięścią punch keys
14. grab one's keys = łapać czyjś klucze grab one's keys
16. keep under key = uciskaj klucz keep under key
17. key made = klucz zrobił key made
18. keep the key = zachowaj klucz keep the key
przymiotnik + key
Kolokacji: 70
low key • minor key • Black Key • different key • major key • private key • public key • anti-piracy US Key • ...
przyimek + key
Kolokacji: 15
of keys • under key • over the keys • with the key • for the key • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.