"tap one's foot" — Słownik kolokacji angielskich

tap one's foot kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stukać czyjś stopa
  1. tap czasownik + foot rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tap your feet after the plan number you think best.

    Podobne kolokacje: