"hold to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyznawać czyjś klatka piersiowa
  1. hold czasownik + chest rzeczownik
    Silna kolokacja

    Holding the head to its chest, it waited for the attack.

podobne do "hold to one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold to one's chest" po angielsku

idiom