"apply to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stosować czyjś klatka piersiowa
  1. apply czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The action figure also came with thermal sensitive stickers that were applied to Zartan's chest- and thigh-armor.