"hold one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

hold one's chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzymaj się za klatkę piersiową
  1. hold czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It was Francois, he stood in the doorway holding his chest.

podobne do "hold one's chest" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold one's chest" po angielsku

idiom