TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"hold" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

hold czasownik

hold + rzeczownik
Kolokacji: 632
hold hearings • hold elections • hold hostage • hold talks • hold prisoner • hold promise • hold captive • hold firm • hold beliefs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
5. hold talks = odbywać rozmowy, prowadzić rozmowy hold talks
7. hold promise = być obiecującym, dobrze zapowiadać się (dobrze rokować na przyszłość) hold promise
9. hold firm = nie ustępować hold firm
10. hold beliefs = wyznaj przekonania hold beliefs
11. hold seminars = pomieść seminaria hold seminars
12. hold workshops = zorganizuj warsztaty hold workshops
16. hold court = brylować (np. w towarzystwie) hold court
17. hold stock = zawieraj towar hold stock
18. hold protests = trzymaj protesty hold protests
22. hold water = mieć sens, być logicznym, być prawdziwym hold water
23. hold discussions = trzymaj dyskusje hold discussions
24. hold opinions = wyznaj opinie hold opinions
29. hold portfolios = zawieraj portfolio hold portfolios
30. hold property = utrzymaj właściwość hold property
31. hold opponents = trzymaj w ramionach przeciwników hold opponents
33. hold citizenship = utrzymaj obywatelstwo hold citizenship
34. hold appeal = interesować, pociągać hold appeal
35. hold things = trzymaj rzeczy hold things
36. hold command = przechowaj polecenie hold command
38. hold control = kontrola kontroli hold control
42. hold one's breath = wstrzymać oddech, nie oddychać (przez chwilę) hold one's breath
44. hold one's head = trzymaj się za głowę hold one's head
45. hold one's arm = trzymaj się za ramię hold one's arm
46. hold one's ground = nie ustępować pola hold one's ground
49. hold one's tongue = trzymać język za zębami hold one's tongue
51. hold out one's arms = wytrzymywać czyjś ramiona hold out one's arms
52. hold one's fire = wstrzymać się z krytyką hold one's fire
54. hold one's body = trzymaj się za ciało hold one's body
55. hold one's nose = zatykać nos palcami, aby nie wdychać nieprzyjemnego zapachu hold one's nose
56. hold one's eyes = trzymaj się za oczy hold one's eyes
58. hold information = przechowaj informacje hold information
59. hold a Ph.D. = utrzymaj dr. hold a Ph.D.
64. hold one's face = trzymaj się za twarz hold one's face
65. hold one's weight = trzymać czyjś waga hold one's weight
66. hold one's wrist = trzymaj się za nadgarstek hold one's wrist
67. hold one's value = trzymać czyjś wartość hold one's value
68. hold up one's arms = wytrzymywać czyjś ramiona hold up one's arms
70. hold up one's head = wytrzymywać czyjś głowa hold up one's head
71. hold an amount = utrzymaj ilość hold an amount
72. hold several spectators = trzymaj w ramionach kilku widzów hold several spectators
75. hold status = utrzymaj status hold status
76. hold significance = utrzymaj znaczenie hold significance
77. hold games = odbądź igrzyska hold games
78. hold part = trzymaj część hold part
79. hold one's legs = trzymaj się za nogi hold one's legs
80. hold one's side = trzymać czyjś strona hold one's side
81. hold one's shape = trzymać czyjś kształt hold one's shape
82. hold companies = pomieść spółki hold companies
83. hold authority = trzymaj w ramionach władzę hold authority
84. hold membership = utrzymaj członkostwo hold membership
85. hold up one's end = wytrzymywać czyjś koniec hold up one's end
86. hold one's son = trzymać czyjś syn hold one's son
87. hold auditions = prowadź przesłuchania hold auditions
88. hold hope = trzymaj nadzieję hold hope
89. hold meaning = miej znaczenie hold meaning
90. hold races = odbądź wyścigi hold races
91. hold memories = wyznaj wspomnienia hold memories
92. hold several patents = posiadaj kilka patentów hold several patents
94. hold contracts = posiadaj umowy hold contracts
95. hold clues = trzymaj tropy hold clues
97. hold one's heart = trzymaj się za serce hold one's heart
99. hold surprises = odbądź niespodzianki hold surprises
100. hold fellowships = pomieść koleżeństwa hold fellowships
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 125
czasownik + hold
Kolokacji: 92
stand holding • left holding • begin holding • sit holding • plan to hold • try to hold • manage to hold • struggle to hold • continue to hold • ...
hold + przyimek
Kolokacji: 113
hold up • hold out • hold back • hold onto • hold off • hold down • ...
hold + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 223
held annually • privately held • hold responsible • hold accountable • hold together • hold true • hold steady • widely held • hold liable • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.