"hold surprises" — Słownik kolokacji angielskich

hold surprises kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbądź niespodzianki
  1. hold czasownik + surprise rzeczownik
    Silna kolokacja

    But he holds surprises, which this show of 60 paintings from 1901-51 may well reveal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo