BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"imagine one's surprise" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyobrażać sobie czyjś niespodzianka
  1. imagine czasownik + surprise rzeczownik
    Silna kolokacja

    "Imagine their surprise when they turn out to be right."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo