BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"express surprise" — Słownik kolokacji angielskich

express surprise kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ekspres niespodzianka
  1. express czasownik + surprise rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You have every right to express your surprise at this decision.

powered by  eTutor logo