"hold company" — Słownik kolokacji angielskich

hold company kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold companies
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomieść spółkę
  1. hold czasownik + company rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Look at some of the other issues which hold companies back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo