"hold companies" — Słownik kolokacji angielskich

hold companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomieść spółki
  1. hold czasownik + company rzeczownik
    Silna kolokacja

    Look at some of the other issues which hold companies back.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo