"wear on one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ciągnąć się czyjś klatka piersiowa
  1. wear czasownik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    You did it for pride, like a medal to wear on your chest.