"chest aches" — Słownik kolokacji angielskich

chest aches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klatka piersiowa boli
  1. chest rzeczownik + ache czasownik
    Zwykła kolokacja

    My chest had ached then, too, this very same way.

    Podobne kolokacje: