"wear across one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nosić wszerz czyjś klatka piersiowa
  1. wear czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Bandit Queen was wearing a bandolier across her chest.