ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hairy chest" — Słownik kolokacji angielskich

hairy chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): owłosiona pierś
  1. hairy przymiotnik + chest rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She looked up and saw an enormous expanse of black hairy chest.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo