"chest press" — Słownik kolokacji angielskich

chest press kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prasa klatkia piersiowej
  1. chest rzeczownik + press rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The XPress Pro lets you perform a wide range of exercises, with stations for chest presses, shoulder presses, lat pulls, leg lifts, and more.