"chest" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

chest rzeczownik

rzeczownik + chest
Kolokacji: 29
war chest • treasure chest • chest of drawers • barrel chest • medicine chest • ...
chest + rzeczownik
Kolokacji: 42
chest pain • chest X-ray • chest cavity • chest wall • chest hair • chest wound • chest muscle • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
1. chest pain = ból w klatce piersiowej chest pain
3. chest cavity = jama klatki piersiowej chest cavity
4. chest wall = ściana klatki piersiowej chest wall
5. chest hair = włosy klatkie piersiowej chest hair
6. chest wound = rana klatkia piersiowej chest wound
7. chest muscle = mięsień piersiowy chest muscle
8. chest level = poziom klatki piersiowej chest level
9. chest height = wysokość skrzyni chest height
10. chest heaving = dźwiganie klatkie piersiowej chest heaving
11. chest area = obszar klatki piersiowej chest area
12. chest infection = infekcja dróg oddechowych chest infection
13. chest injury = rana klatki piersiowej chest injury
chest + czasownik
Kolokacji: 38
chest heaves • chest falls • chest rises • chest feels • chest tightens • ...
czasownik + chest
Kolokacji: 152
fold across one's chest • cross over one's chest • clutch to one's chest • feel in one's chest • press against one's chest • ...
przymiotnik + chest
Kolokacji: 62
bare chest • broad chest • upper chest • wooden chest • small chest • large chest • massive chest • ...
przyimek + chest
Kolokacji: 34
on one's chest • to one's chest • of one's chest • across one's chest • against one's chest • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.