"chest level" — Słownik kolokacji angielskich

chest level kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poziom klatki piersiowej
  1. chest rzeczownik + level rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Raise your arm or leg up above chest level for about 1 hour.

    Podobne kolokacje: