"chest height" — Słownik kolokacji angielskich

chest height kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wysokość skrzyni
  1. chest rzeczownik + height rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He crossed to the wall and raised his right hand to chest height.

    Podobne kolokacje: