PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"chest muscle" — Słownik kolokacji angielskich

chest muscle kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mięsień piersiowy
  1. chest rzeczownik + muscle rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Whether a man or a woman, strong, developed chest muscles are a plus.