"cradle to one's chest" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kołyska aby czyjś klatka piersiowa
  1. cradle czasownik + chest rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He took the baby from Chance, expertly cradling him to his chest.