"hairless chest" — Słownik kolokacji angielskich

hairless chest kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieowłosiona klatka piersiowa
  1. hairless przymiotnik + chest rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The bra had been torn away, showing a hairless but male chest.

    Podobne kolokacje: